Tüzük

UNITS Kariyer Akademisi Platformu Tüzüğü

(01 Ocak 2016 tarihli UNITS Kurucular Kurulu’nda kabul edilen metin)

I.BÖLÜM - KURULUŞ, ÇALIŞMA İLKELERİ, AMAÇLAR
MADDE 1 - PLATFORMUN ADI ve MERKEZİ

MADDE 2 - PLATFORMUN AMACI ve SLOGANI

MADDE 3 - PLATFORMUN BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPACAĞI ÇALIŞMALAR
MADDE 4 - PLATFORMUN AMBLEMİ
MADDE 5 - TEMSİL VE PROTOKOL

 

II.BÖLÜM - ÜYELİK
MADDE 6 - PLATFORMUN ÜYELERİ
MADDE 7 - PLATFORMA ÜYE OLMA VE ÜYELİK  ŞARTLARI
MADDE 8 - ÜYELİK  HAKLARI
MADDE 9 - ÜYELİKTEN ÇIKMA
MADDE 10 - ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
MADDE 11 - ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ
MADDE 12 -ÜYELERİN TOPLANMA ZAMANI ve UNITS MECLİSİ GENEL KURULU’NDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ
III.BÖLÜM - ORGANLAR, GÖREV VE YETKİLER
MADDE 13 - PLATFORMUN ORGANLARI
MADDE 14 - UNITS MECLİSİ KURULUŞ ŞEKLİ
MADDE 15 - UNITS MECLİSİNDE ALINACAK  KARARLAR
MADDE 16 - UNITS MECLİSİ ÇAĞRI USULÜ
MADDE 17 - UNITS MECLİSİ TOPLANTI USULÜ
MADDE 18 - UNITS MECLİSİNDE OY KULLANMA ve KARAR ALMA USUL ve ŞEKİLLERİ
MADDE 19 - UNITS MECLİS ÜYELERİNİN  MECLİSTE NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ
MADDE 20 - KURUCULAR KURULU’NUN TEŞKİLİ
MADDE 21 - KURUCULAR  KURULU’NUN  GÖREV  VE YETKİLERİ
MADDE 22 - KURUCULAR KURULU BAŞKANI
MADDE 23 - KURUCULAR KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

MADDE 24 - YÖNETİM KURULU’NUN TEŞKİLİ

MADDE 25 - YÖNETİM  KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

 MADDE 26 - YÖNETİM  KURULU BAŞKANI
 MADDE 27 - YÖNETİM  KURULU BAŞKAN VEKİLİ
 MADDE 28 -YÖNETİM  KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

 MADDE 29 - GENEL SEKRETER

 MADDE 30 - SAYMAN
MADDE 31-DİĞER YÖNETİM  KURULU ÜYELERİ
MADDE 32 - DENETLEME KURULU’NUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 33 - İCRA KURULU’NUN TEŞKİLİ, İCRA KURULU GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 34 - YÜKSEK İSTİŞARE KURULU GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 35 - ONUR KURULU GÖREV VE YETKİLERİ
 MADDE 36 - BAŞKANLIK GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 37 - KOMİSYON GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 38 - DANIŞMANLAR GÖREV VE YETKİLERİ
 MADDE 39 - MENTÖRLER GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 40 - EĞİTMENLER GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 41 - ÜNİVERSİTE ORGANLARI
MADDE 42 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLERİ GÖREV VE YETKİLERİ
 MADDE 43 - ÖĞRENCİ BÖLGE TEMSİLCİLERİ GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 44 - ÖĞRENCİ İL TEMSİLCİLERİ GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 45 - ÜNİVERSİTE TEMSİLCİLERİ GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 46 - ÜNİVERSİTE GENEL SEKRETER GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 47 - ÜNIVERSITE DİREKTÖRLERİ GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 48 - PROJE GRUPLARI GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 49 - ÜNIVERSITE UNITS EKİP ÜYELERİ GÖREV  VE SORUMLULUKLARI
MADDE 50 - LİSE ORGANLARI
 MADDE 51 - LİSE KOORDİNATÖRÜ GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 52 - LİSE TEMSİLCİLERİ GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 53 - LİSE UNITS EKİP ÜYELERİ GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 54 - ÜNİVERSİTE MEZUNLARI GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 55 - ORTAK HÜKÜMLER

 

IV.BÖLÜM - MALİ KONULAR
MADDE 56 - MALİ YIL
MADDE 57 - BÜTÇE
MADDE 58 - AKTİFLER
MADDE 59 - İDARE
 MADDE 60 - PLATFORMUN GELİR KAYNAKLARI
 MADDE 61 - YENİ  ÜYE GİRİŞ  ÖDENTİSİ  VE  YILLIK  AİDAT  MİKTARI
MADDE 62 - PLATFORMUN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ
MADDE 63 - KAYIT USULÜ
MADDE 64 - TUTULACAK DEFTERLER

MADDE 65 - DEFTERLERİN TASDİKİ

MADDE 66 - GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ

MADDE 67 - PLATFORMUN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ
 MADDE 68 - BEYANNAME VERİLMESİ
MADDE 69 - BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE 70 - UNITS MARKET GELİR YÖNETİMİ

MADDE 71 - PLATFORMUN İÇ DENETİMİ
MADDE 72 - PLATFORMUN BORÇLANMA USULLERİ
MADDE 73 - TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ
MADDE 74 - PLATFORMUN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
MADDE 75 - HÜKÜM EKSİKLİĞİ
MADDE 76 - YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Bu tüzük 76 (Yetmiş Altı) maddeden ibarettir.